GÜNCEL RESMİ RAPORLARA GÖRE BELEDİYELERİMİZİN 2014 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İçişleri Bakanlığınca hazırlanmış “2014 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu” başta olmak üzere; “2014 Yılı Maliye Bakanlığı Genel Yönetim Faaliyet Raporu”, Sayıştay ‘ın 2015 Yılı Eylül ayında TBMM’ye sunduğu  “2014 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu” ve “2014 Yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu” ile “2014 Yılı Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporu” vb. dayanılarak; belediyelerimizin 2014 yılı itibarıyla genel faaliyetleri, bütçe gerçekleşmeleri, mali vb. durumları incelenmekte, raporlarda sözü edilen hata/noksanlık/yolsuzluk örnekleri, konuya ilişkin önerilerimiz sunulmaktadır.

Değerlendirme Raporunun Tamamına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Sınıflandırma: 
Yazar İsmi: 
Mahmut ESEN
NOT: 
Bu sitede yayınlanan çalışmalar yazarın tamamen kendi düşünceleri olup, çalıştığı kurumu, Mülkiyeliler Birliğini ve MİSAM'ı bağlamamaktadır. Sitemizde yayınlanan yazılar bilimsel ve akademik araştırma ve tartışmalara temel oluşturmak amacını taşımaktadır. Bu sitede yayınlanan çalışmalar aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.