Hakkımızda

KURULUŞ AMACI

Toplumsal sorunların tespiti, değerlendirilmesi ve geliştirilecek çözüm önerilerinin ve politikalarının paylaşılması Mülkiyeliler Birliği’nin ülkemize karşı borcu ve sorumluluğudur. Bilgi kirliliğinin yaşandığı bu dönemde, toplumun bilgi ihtiyacını karşılayan, aynı zamanda Mülkiyeliler Birliği’nin de görüşlerini yansıtan, bilimsel temellere dayalı, objektif analizleri üreten ve araştırma raporları ile kamuoyuna ulaştıran bir Merkezin bünyemizde oluşturulmasının ülkemiz ve değerli Mülkiye camiası için gerekliliğine şüphe yoktur. Söz konusu amaç kapsamında, Yönetim Kurulumuzun 19.04.2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MİSAM) kurulmuştur.

Devletin yönetim kademelerinde çeşitli görevler üstlenen üyelerimizin deneyimleri, Fakültemiz akademik kadrosunun gücü ve araştırmaları, özel sektör yöneticilerinin ve Mülkiyeli basın mensuplarının katkıları ile Mülkiye’nin bilgi birikimi bir çatı altında birleştirilecek ve araştırmalarımızın kamuoyuna duyurulması etkin bir şekilde sağlanacaktır. Böylece, iktisadi ve sosyal olguların önemli paydaşlarının bir araya gelmesi sonucunda oluşturulan enerji ve üyelerimizin katkıları ile Merkezimiz ülke sorunlarına farklı çözüm önerileri getirecek, toplumcu görüşler ortaya koyabilecek ve etkin bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet gösterecektir.

Mülkiye’nin sesinin duyurulmasını, ayrıca toplumun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak Merkez bünyesinde, sosyal ve siyasal bilimlerin temel alanlarında çalışma grupları oluşturulacaktır. Söz konusu alanlarda üyelerimizin katkıları Merkezimizin başarılı olabilmesi için kaçınılmazdır. 

Bu kapsamda MİSAM hem araştırma hem de  strateji geliştirme merkezi olarak faaliyetlerde bulunacaktır:

Araştırma Merkezi : Toplumsal sorunların araştırılması, değerlendirilmesi, çözüm önerileri ve alternatif politikaları raporlar yayınlayarak kamuoyunu doğru bilgilendirme işlevini yerine getirerecektir.

Strateji Geliştirme Merkezi : Bir düşünce üretim merkezi olarak geleceğe yönelik bir perspektifi de içerecek şekilde fikir üreten, strateji belirleyen bir merkez olarak faaliyet gösterecektir.

 

MİSYON

Sosyal,iktisadi ve politik  olayların akademik, bürokratik, faydalanıcı ve uygulayıcı paydaşlarının katkılarıyla çok boyutlu, kapsayıcı şekilde kamu yararının gözetilmesini, toplumsal refahın artırılmasını, ülkemizdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesini ön planda tutan analizlerle, Türkiye’nin iktisadi, sosyal politikalar, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset alanlarında önem arz eden sorunların ele alınması, incelenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve geleceğe yönelik perspektiflerin ortaya konulmasıdır.

VİZYON

Rasyonel, bilimsel temellere dayalı, bağımsız ve objektif yaklaşımla iktisadi ve sosyal politikalar, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi ve siyaset bilimi alanlarında yurtiçi ve yurtdışında güvenilir ve saygın bir düşünce merkezi olmak.

 

NOT : Bu sitede yayınlanan çalışmalar yazarın tamamen kendi düşünceleri olup, çalıştığı kurumu, Mülkiyeliler Birliğini ve MİSAM'ı bağlamamaktadır. Sitemizde yayınlanan yazılar bilimsel ve akademik araştırma ve tartışmalara temel oluşturmak amacını taşımaktadır.