KOLLUK GÖREVLİLERİNİN İŞLEDİKLERİ İDDİA EDİLEN SUÇLARIN, HAKLARINDAKİ İHBAR/ŞİKÂYETLERİN KAYDI VE TAKİBİ İÇİN MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ KURULUYOR

Kolluk (polis, jandarma ve sahil güvenlik) görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı idari merciler tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezi bir sistemde kayıt altına alınması ve izlenmesini vb. konuları düzenleyen; dolaysıyla toplumun tümünü ilgilendirmekte olan, 20.05.2016 gün ve 29717 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren 6713 sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun'un değerlendirilmesi.

Değerlendirme Notunun Tamamını Okumak İçin TIKLAYINIZ

Sınıflandırma: 
Yazar İsmi: 
Mahmut ESEN
NOT: 
Bu sitede yayınlanan çalışmalar yazarın tamamen kendi düşünceleri olup, çalıştığı kurumu, Mülkiyeliler Birliğini ve MİSAM'ı bağlamamaktadır. Sitemizde yayınlanan yazılar bilimsel ve akademik araştırma ve tartışmalara temel oluşturmak amacını taşımaktadır. Bu sitede yayınlanan çalışmalar aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz.