Belediye Faaliyetlerinden Yakınmalar ve Vesayet Denetiminde Zafiyetler

Merkezi idarenin HDP’li belediyelerin faaliyetleri ile ilgili güncel yakınmalarının karşı karşıya olduğumuz terör sorunundan kaynaklandığı; bu yüzden konunun terör sorundan bağımsız olarak ele alınmasının/çözümlenmesinin olanaklı olmadığı bilinmektedir. Bununla birlikte yakınmaların büyük bölümü idari vesayet denetimiyle de doğrudan ilgilidir.

Türkiye ve Dünya’da İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırmalı Analizi

Çalışmanın amacı, Türkiye ile Dünya ülkeleri arasındaki işgücü verimliliği düzeyini ve değişim oranını saptamaktır. Çalışmanın kapsamı ise; imalat sanayinde işgücü verimliliğinin Türkiye ve Avrupa Ülkelerinde karşılaştırmalı olarak incelenmesidir.  Çalışma dönemi olarak 2005-2014 tarihleri esas alınmıştır. Bu çalışmada oran analizi yöntemi kullanılmıştır.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAMU GÖREVLİLERİ VE EMEKLİLERİNE NE GETİRİYOR?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerine uygulanacak olan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme” nin yeni mali ve sosyal haklar getiren hükümleri incelenmekte; mevcut toplu sözleşme düzeninin aksayan yanlarına vurgu yapılmaktadır...

Türk İş Kuruluşlarının Kamu Diplomasisindeki Rolü

Türkiye’nin 2000’li yılların başından bu yana yürüttüğü dış politikaya proaktif bir yaklaşım hakimdir. Dış politika hedeflerine uygun kamu diplomasisi çalışmalarının etkinliği devlet ile iş kuruluşları arasındaki işbirliğine bağlıdır. Türk iş kuruluşları devletin bu alandaki çalışmalarında öncelikli ortaklarındandır. İşbu makalede, Türkiye’de özel sektörün önde gelen temsilcilerinden TÜSİAD, TOBB, DEİK, TMB, MÜSİAD ve TUSKON’un kamu diplomasisine yaklaşımları incelenmiştir.

Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Sistemi ve Türkiye

Uyuşturucu, günümüzde en önemli uluslararası güvenlik sorunlarından biridir. Tüm ülkeleri sarsan bu tehdide karşı geçtiğimiz yüzyıllık süreçte kompleks bir uluslararası sistem inşa edilmiştir. 1912 Hague Konvansiyonu ile başlayan süreç 1961 BM Tek sözleşmesi, 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ve 1988 BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Sözleşmesi ile devam etmiştir.

AVRUPA BANKACILIK BİRLİĞİ: GEREKÇESİ, YAPISI VE MUHTEMEL ETKİLERİ

2008 yılında küresel ekonomiyi sarsan ekonomik krizi müteakip Avro alanında yaşanan borç krizi, Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliğin mimarisinde sorunlar olduğunu, diğer taraftan supranasyonel düzeyde öngörülen düzenlemelere rağmen (İstikrar ve Büyüme Paktı gibi) Birliğin üye devletlerde mali disiplinin sağlanmasında yetersiz kaldığını göstermiştir.

Sayfalar