6552 Sayılı Kanun Çerçevesinde Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanında Getirilen Yeni Düzenlemeler

6552 sayılı iş kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun (Resmi Gazete Yayım Tarihi 11.09.2014) çerçevesinde:

 Sosyal güvenlik ve istihdam alanında getirilen yeni düzenlemeler,

Prim borçlarının yapılandırılması/ affı ile ilgili düzenlemeler

Yurt dışında ikamet eden vergi mükellefi ve şirket ortaklarına yönelik düzenleme

Kömür Ocaklarında İş Kazaları Nasıl Azaltılabilir

Madencilik zor meslektir. Ancak mesleğini yaparken işçinin mutlaka kazada ölecektir şeklinde bir kaderi olamaz. Tehlikeli ve zor işlerde prensip olarak kaza riski daha çok ancak önceden ve planlanarak alınan tedbirlerde işin yapısına uygun olarak daha fazladır. Ancak özellikle doğa ile doğrudan iç içe olan madencilik mesleğinde doğanın daima öngörülemeyen bazı riskleri bulunabilir.

Belediyelerimizin 2013 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

İçişleri Bakanlığınca hazırlanmış  “2013 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu” ile Sayıştay ‘ın 2014 yılı Eylül ayında TBMM’ye sunduğu  “2013 Yılı Faaliyet Genel Değerlendirme Raporu” ve “2013 yılı Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu”  üzerinden belediyelerimizin 2013 yılı itibarıyla faaliyetleri, bütçe gerçekleşmeleri, mali vb. durumları incelenmektedir...

Yitik Kıta'nın Öyküsü (Mü?)

2008 yılından itibaren küresel ekonomik krizin ve Avro alanı borç krizinin etkileri ile mücadele etmekte olan, bu çerçevede ekonomi yönetimini revizyona tabi tutan, diğer taraftan ekonomik sorunların beraberinde getirdiği entegrasyonun geleceği üzerine siyasi tartışmalarla yüzleşen Avrupa Birliği günümüzde başlıca iki açıdan baskı altındadır.

Devlet Yönetiminde Yönetim Birimleri Arasında Yetki ve Sorumluluk Paylaşımı: Yönetsel Yerelleşme

Türkiye ulusal anayasaya göre üniter bir devlettir. Kamu hizmetleri merkezi ve yerel yönetimlerce yürütülmektedir. Kamu yetkisinin yaklaşık %85’i merkezi yönetim tarafından kullanılmaktadır. Sağlık ve eğitim gibi hâlihazırda merkezi yönetim tarafından yürütülen bazı kamu hizmetleri yerel yönetimlere devredilebilir. Daha fazla kamu hizmetinin yerel yönetimlere devredilmesi uniter devleti ve katılımcı demokrasiyi güçlendirecektir.

Sayfalar