The Validity of Purchasing Power Parity Hypothesis in Turkey: Evidence from Zivot-Andrews and Lee and Strazicich Unit Root Tests

In this paper, we try to analyze the validity of the purchasing power parity (PPP) in Turkey for monthly data from 2003:1 to 2012:07.  The evidence suggests that real effective exchange rate is stationary employing, conventional unit root tests including Augmented Dickey-Fuller and Phillips-Perron.

İthal ve Yerli Kömür Üzerine

Ülkemizdeki enerji tablosu incelendiğinde son 10 yıl içinde net ithalatta kömürün payı en az doğalgaz kadar artmaktadır. Bunun anlamı yakın gelecekte kömür ve doğal gaz ithalatındaki faturalar aynı düzeyde artacaktır. Ülkemizin nerede ise cari açığına bire bir denk bir enerji ithalatı vardı ve bu durum süreğen ve giderek artan bir trendde sürmektedir. Uzun vade de asla da sürdürülebilir bir olgu olarak görünmemektedir.

Ulusal İstihdam Stratejisinde İşgücü Piyasasının Esnekleştirilmesi

 Günümüz çalışma hayatında esnek çalışma modelinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Artan işsizliğin azalmasında, üretimde meydana gelen teknolojik ilerlemeleri karşılamada esnek çalışma modelleri uygulanmaktadır. Esnek çalışma modeli de Türkiye çalışma hayatına kısa süre önce girmiş bulunmaktadır. Ulusal istihdam stratejisinin de önemli bir kısmını işgücü piyasasının esnekleştirilmesi oluşturmaktadır.

Sayfalar